Groots genieten
in de Zaanstreek

> terug naar Keurmerk
> ga naar Aanvraag

Procedure aanvraag keurmerk.

Het Zaanstad Made keurmerk staat voor kwaliteit en lokaal ondernemerschap. Het kan toegekend worden aan hoogwaardige producten of productlijnen die passen binnen de kernwaarden: creativiteit, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap. Zaanstad Made acht het van groot belang dat het aanvraagproces transparant en objectief is.

De Zaanmaker wordt lid van PUUR ZAANS community, via het deelnameformulier. Om lid te worden moet de Zaanmaker voldoen aan diverse criteria, zo moet het bedrijf o.a. zijn oorsprong vinden en/of groot geworden zijn in Zaanstad en moet het bedrijf een fysiek product maken, niet een dienst leveren.

De Zaanmaker draagt een product of productlijn aan dat in aanmerking komt voor het keurmerk Zaanstad Made. Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor een productlijn, dienen de producten binnen de lijn uniform te zijn.

Het keurmerk kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier op de website. Na ontvangst van de aanvraag krijgt de Zaanmaker een bevestiging. Mocht de aanvraag niet geldig zijn dan ontvangt de Zaanmaker hierover een bericht.

De aanvraag wordt beoordeeld door de keurmerk commissie. De commissie bestaat tenminste uit één bestuurslid van Zaanstad Made, één vertegenwoordiger van de Zaanmakers en één vertegenwoordiger van de gemeente. Zaanstad Made behoudt het recht de samenstelling te veranderen. De commissie komt om de maand samen en beoordeelt een beperkt aantal aanvragen per bijeenkomst.

De Zaanmaker krijgt bericht over de beoordeling van zijn product of productlijn, inclusief een beknopte argumentatie. Indien de aanvraag wordt afgewezen ontvangt de Zaanmaker concrete aanbevelingen mee.

Indien het keurmerk wordt toegekend, geldt deze toekenning voor een periode van twee jaar onder voorbehoud dat de Zaanmaker geen wijzigingen aanbrengt in de punten op basis waarvan de toekenning heeft plaatsgevonden. Wat betreft het gebruik van het keurmerklogo gelden de voorwaarden zoals vermeld in het ‘Keurmerk protocol’, wat wordt overhandigd na goedkeuring van de aanvraag.

Na een periode van twee jaar wordt het keurmerk in overleg met de Zaanmaker verlengd voor een aansluitende periode van twee jaar. PUUR ZAANS voert een ‘quick scan’ uit om te bepalen of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.

Kosten

 • Aanvraag keurmerk € 35 ex. BTW
 • Toekenning keurmerk voor twee jaar: Per jaar € 75,- ex. BTW

Keurmerk commissie
Denise de Vries (PUUR ZAANS),
Daphne Hoffman (NH VORMGEVERS),
Natascha Betjes (Just My Style)
Glenn de Vries (creatief advies- en inkoopbureau),
Vertegenwoordiging Gemeente Zaanstad,
Bestuurslid van het Cultuurcluster Zaanstad

Beoordeling
De keurmerk commissie heeft het eindbesluit over welk product of welke productlijn het keurmerk ontvangt. Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Kwalitatief hoogwaardig
 • Productielocatie
 • Creativiteit
 • Innovatie
 • Duurzaamheid
 • Vakmanschap
 • Bedrijf ligt in Zaanstad (of in de Zaanstreek)

Een aantal veel voorkomende redenen voor afwijzing:

 • Binding met de Zaanstreek is te klein.
 • Het verhaal achter het product is weinig aantrekkelijk uitgewerkt.
 • De aanvraag is niet specifiek voor een product of een gelijksoortige productlijn.
 • Het product is onvoldoende onderscheidend.
 • Er is te weinig inzicht in het productieproces.
 • Er is geen sprake van eigen makelij.
 • Vormgeving is niet verscheidend genoeg.
 • Website is niet aantrekkelijk of helder genoeg.

Sluitingsdata

30 maart 2018
30 juni 2018
30 september 2018
31 december 2018